Valmiita ja räätälöityjä sisältöjä oppilaitoksille

Asiakkuudet ja verkostot

Brändi ja markkinointi

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen

Verkostokouluttaja

Etsitkö johtamisen, markkinoinnin, myynnin ja palvelukehityksen kouluttajaa?

Olen toiminut usean vuoden ajan MIFin ja Careerian verkostokouluttajana. Olen toteuttanut sekä räätälöityjä päiviä että toiminut kouluttajana erikoisammattitutkinnoissa, kuten johtamisen, yrittäjän, tuotekehittäjän, esimiestyön ja myynnin erikoisammattitutkinto. Olen myös näyttötutkintomestari.

Erikoisammattitutkinnoissa olen toteuttanut ja minulla on valmiit sisällöt seuraaviin päiviin:

 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen
 • Brändin rakentaminen
 • Palvelumuotoilu
 • Tuotteistaminen
 • Markkinoilla toimiminen
 • Markkinointiviestinnän ja verkostojen rakentaminen

Alla esimerkkisisältöjä:

Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen

Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen -päivän tavoite opiskelijan näkökulmasta

 • Saat kattavan käsityksen asiakaslähtöisestä ajattelutavasta sekä asiakkuuksien hoitamisen toimintamalleista
 • Ymmärrät millä asioilla voit vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen ja asiakkaiden kuvaan organisaatiostasi
 • Ymmärrät verkostoyhteistyön ja moniverkostoympäristön toimintaa sekä elinkaariajattelua

Lähipäivän jälkeen osaat

 • Kehittää organisaation ja verkoston välisiä kohtauspintoja
 • Kehittää ja toteuttaa organisaation verkostostrategiaa
 • Luoda verkoston yhteisen liiketoimintakonseptin
Brändin rakentaminen

Brändin rakentaminen päivän tavoite opiskelijan näkökulmasta

 • Saat kattavan käsityksen brändin merkityksestä, kanava-ajattelusta ja miten brändiä rakennetaan suunnitelmallisesti
 • Osaat viestiä muulle henkilöstölle brändin merkityksestä ja hyödyistä
 • Osaat määritellä kuinka menestyksen kannalta keskeiset tahot kohdataan hallitusti: viestinnässä, tuotteissa ja palveluissa, toimintaympäristössä, toimintatavassa.

Lähipäivän jälkeen osaat

 • Rakentaa brändiä osana organisaatiosi strategiaa
 • Kehittää organisaation ja verkoston välisiä kohtauspintoja
 • Toteuttaa organisaation strategiaa tukevan visuaalisen ja viestinnällisen identiteetin

Esimerkkiagenda brändin rakentaminen koulutuspäivälle

AAMUPÄIVÄ

ASIAKASKOKEMUS JA BRÄNDI

 • Asiakaskokemuksen suhde brändiin ja imagoon

MISTÄ BRÄNDI KOOSTUU?

 • Vaiktutusstrategia
  • Kanavien valinta
  • Kohderyhmät
  • Vuosisuunnittelu
  • Mittaaminen

MIKÄ ON TARINABRÄNDI?

 • Tarinabrändin rakennuspalikat

ILTAPÄIVÄ – N KLO 12-13 LOUNAS

MITEN RAKENTAA EROTTUVAA VIESTINTÄÄ

 • Minkälaiset viestit vaikuttavat voimakkaimmin
 • Bränditarinat

KANAVAT JA BRÄNDISTRATEGIAT

 • Graafinen ilme
 • Digitaalinen markkinointi
 • Markkinoinnin suunnittelu ja organisointi
Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilupäivän tavoite opiskelijan näkökulmasta

 • Saat kattavan käsityksen palvelumuotoilusta, sen tarkoituksesta ja käyttömahdollisuuksista
 • Opit palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheet ja löydät eri vaiheisiin sopivat menetelmät
 • Saat käytännön kokemusta keskeisten menetelmien käytöstä
 • Omaksut asiakaskeskeisen lähestymistavan palveluiden kehittämiseen

Lähipäivän jälkeen osaat

 • Suunnitella palvelumuotoilun prosessin
 • Toteuttaa palvelun käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä

Esimerkkiagenda palvelumuotoilupäivälle

AAMUPÄIVÄ

ASIAKASKOKEMUKSEN MERKITYS

 • Asiakaskokemuksen suhde palvelumuotoiluun

JOHDATUS PALVELUMUOTOILUUN

 • Mitä on palvelumuotoilu?
 • Palvelumuotoilun pääperiaatteet

ILTAPÄIVÄ – N KLO 12-13 LOUNAS

PALVELUMUOTOILUN SUUNNITTELUPROSESSI

 • Palvelumuotoilun käyttökohteet
 • Asiakas- ja Palvelupolut

ASIAKAS- JA KÄYTTÄJÄYMMÄRRYKSEN HANKINTA

 • Haastattelumenetelmät
 • Havainnointimenetelmät

Kompassin tarinaworkshopit toteutettiin yhteistyössä MIFin kanssa

Tarinaa ja asiakaslähtöisyyttä – Miten käytät tarinankerrontaa palveluiden kehittämisessä

Inka Vaskimo, yrittäjä, myynnin ammattitutkinto, MIF

Koulutuspalautetta

 • Kiitos. Minulle tästä oli hyötyä ja iloa. Antoi paljon ajattelemisen aihetta!!!
 • Esimerkit hyviä; Asiat jää mieleen paremmin. Taitava kouluttaja.
 • Ajatuksia herättävä. Hyvä kokonaisuus. Kokeilumieli heräsi. Kiitos!
 • Olen uusi alalla ja kehittämisideoita on ajatukset tulvillaan ja tästä sain vahvistuksia niihin!
 • Päivä ravisteli sopivasti. Antoi uusia vinkkejä työhön. Lähes kaikki työntekijät olivat paikalla, joten saimme yhteiset taustatiedot ja kontekstin kehittämisellemme. Kiiiiiitos :)!
 • Mielenkiintoista. Kouluttaja innostava! Tarinan kulku, mitä asiakkaalle jää tapaamisesta mieleen, 70% 20% 100%!
 • Hyvä kouluttaja, kiinnostus aiheeseen pysyi koko koulutuksen ja päivän ajan!
 • Ajatusmaailma laajeni! Kiitokset!
 • Rakenne piti otteessaan eikä tyypillistä kyllästymistä ja tietoähkyä tullut.
 • Aihe oli mielenkiintoinen ja välineitä asiakastyöhön tuli paljon!
 • Sain vahvistusta asiakaskohtaamiseen. Ihailin positiivisuuttasi.
 • Kiitos! Hyviä ideoita sain, oli paljon hyötyä.
 • Kouluttaja oli selvästi oman alansa asiantuntija.
 • Hyvä ja selkeä koulutus, josta jäi parhaiten mieleen alun ja lopun tärkeys.
 • Uusia ideoita oman asiakastyön tekemiseen, innostava kouluttaja. Asiat kerrottu niin, että jäivät hyvin mieleen.
 • Brainstorming haastoi mukavasti. Uskoisin, että jokainen joutui/pääsi sopivasti ideointiin. Kehittyminen vaatii ideointia. Toivottavasti jonkun ryhmän/yksilön idea tai oivallus tuo jotain uutta käytäntöön ja ideointi jäisi työyhteisöön tavaksi.

Ylivieska 2018

Tarinankerronnan valmennus – Helsinki 2015

Ilmajoki 2018

Rovaniemi 2018

Turku 2018

Ylivieska 2018

Tarinatyöpaja – Tampere 2015

Turku 2018

Turku Logomo TKEAT

Turku Kompassi 2018

Menu