JOHTORYHMÄ JA TIIMI

Selkeys, varmuus, suunta

Monet yritykset ovat haastavassa murrosvaiheessa. Autan asiakkaitani löytämään selkeyden, varmuuden ja suunnan, ja sen jälkeen kommunikoimaan sen sisäisesti ja ulkoisesti niin, että liiketoiminta alkaa kasvaa.

Strategian kehittäminen ja jalkauttaminen

Yhä nopeutuva digitalisaatio, työnmuutos, globalisaatio, kauppapolitiikka, ilmastonmuutos, turvallisuusriskit ja talouden muutokset aiheuttavat yrityksille tarpeita muuttua.

Onnistunut muutosjohtaminen vaatii

  • selkeyttä ja varmuutta, jotta haluttu suunta pystytään pitämään
  • jalkautuakseen selkeää koko yrityksen yhdessä omistamaa tarkoitukseen perustuvaa viestiä.

Johtoryhmän kehittäminen

Toteutan mm The Three Principles – Kolme periaatetta – filosofian tukemia johtoryhmän kehitysohjelmia. Kehitysohjelmat rakennetaan ryhmän tavoitteet ja tarpeet huomioiden.

Esimiesvalmennukset

Räätälöin valmennukset aina yrityksen tarpeet, strategia ja muutosohjelmat huomioiden.

Teemoja ovat: johtajan mieli, minä johtajana, valmentava johtaminen, toimiva vuorovaikutus, muutoksen johtaminen, motivaation johtaminen, toimiva tiimi.

Johdon yksilövalmennus

Teen yksilövalmennusta sekä yrityksille että suoraan johtajille ja yrittäjille yksityishenkilöinä.

Monet johtajat ovat stressaantuneita ja yksin jumissa oman tilanteensa ja ajattelunsa kanssa. Autan haastavassa tilanteessa olevia johtajia löytämään selkeyden, varmuuden, suunnan, ja muuttamaan bisneksensä sekä elämänsä.

Lue lisää osoitteessa miisahelenius.com

Selkeys, varmuus, suunta –
Kolme periaatetta pähkinän kuoressa

SUORITUSKYKY = POTENTIAALI – HÄIRIÖT

Kun vapautamme potentiaalimme ja poistamme epävarman ajattelumme tuottamat häiriöt, saavutamme monia asioita: korkeampi luottamus omiin kykyihimme, enemmän selkeyttä, tuore ajattelu, keskittyminen siihen mikä on oikeasti tärkeää, parempi kestävyys, vähemmän stressiä; Kaiken kaikkiaan parempi mielentila – Ja parempi mielentila tarkoittaa parempaa suorituskykyä!

Tämä monistettuna organisaatioon, tiimiin tai joukkueeseen on moninkertaisesti enemmän selkeyttä ja suorituskykyä!

SELKEYS + TOIMINTA = HALUTUT TULOKSET

SUORITUSKYKY: Sinulla on synnynnäinen hyvinvointi ja suorituskyky, kyky luoda ja toteuttaa, joustavuus ja kestävyys. Sinut on rakennettu todellisuuteen ja optimaalisiin tuloksiin.

HÄIRIÖT: Ainoa asia, joka koskaan estää tämän suorityskyvyn toteutumista, on häiritsevä ajattelu, joka johtuu ’ulkoa sisälle’ väärinkäsityksestä.

SELKEYS: Kun heräät tästä väärinkäsityksestä olet paremmin linjassa todellisuuden kanssa ja löydät selkeyden.

Lue lisää Kolmesta periaatteesta osoitteessa miisahelenius.com

Helsinki 2016

Alajärvi 2018

Kajaani 2018

Turku 2017

photo

Kajaani 2018

Tarinankerronnan valmennus – Helsinki 2016

Kajaani 2018

Seinäjoki 2017

Kajaani 2018

Menu