X

Latest News

Tiesitkö tämän motivaatiosta ja palkitsemisesta?

HBR:n ja Gallupin tutkimuksen mukaan Suomessa vain

  • 11% työntekijöistä on innostuneita ja motivoituneita työssään (engaged),
  • 76% ei voisi vähempää välittää ja kävelee unissaan työpäivänsä läpi (not engaged). Hurjinta on, että
  • 13% tekee kaikkensa, jotta innostuneet ja motivoituneet eivät onnistuisi tehtävässään (actively disengaged). Aika huolestuttavaa!

Siis keskimäärin; 10 hengen tiimistä vain yksi on aidosti innostunut ja motivoitunut.

Tiesitkö, että..?

  • On olemassa 51 erillistä tutkimusta, joiden tuloksen mukaan raha ja rahalla palkitseminen on huono motivaattori – se voi jopa johtaa negatiivisiin tuloksiin kokonaistuottavuudessa.
    Mutta….,
  • Motivaatio ei ole mikään energiapiikki, joka saadaan yllättäen jostain, jotta saadaan tehtyä lisää.
  • Motivoitunut ja innostunut henkilö voi saada aikaiseksi satakertaisen tuloksen verrattuna ei motivoituneeseen.
  • Motivaatiota on se, että tehdään asioista menettämättä energiaa. Kun tekee motivoivia asioista niistä saa energiaa.
  • On olemassa yksi tieteelliseen tutkimukseen perustuva työkalu, jolla voidaan mitata henkilöiden yksilöllisiä motivaation lähteitä.

Suuresti arvostamani ura-analysoija Daniel Pink puhuu ihmisten johtamisesta motivaatiolla. Hänen mukaansa motivaation johtamiseen, parempaan tulokseen sekä ihmisten hyvinvointiin tarvitaan autonomiaa, osaamista sekä osallisuutta suurempaan tarkoitukseen.

Daniel Pink viittaa alla alla olevassa, todella mielenkiintoisessa, TedTalk puheessaan 51 tutkimuksen, jotka todistavat että rahalla motivoiminen ei riitä – ja lisäksi Edward Decin ja Richard Ryanin kehittämään itsemääräämisteoria (self-determination theory) jakaa motivaation sisäiseen, ulkoiseen ja amotivaatioon. Itsemääräämisteorian mukaan ennustettaessa syvällistä oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, tehokasta suoritusta tai luovaa ongelmanratkaisua tärkeimmällä sijalla ei olekaan motivaation määrä vaan sen laatu. Itsemääräämisteoria keskittyy nimensä mukaisesti motivaation autonomisuuteen eli itsemääräämiseen sisäisen ja ulkoisen motivaation erottelijana. Motivaatio ei siis vaihtele ainoastaan määrällisesti vaan myös laadullisesti.

Itsemääräämisteoria perustuu näkemykseen, että ihmisellä on synnynnäisiä tarpeita, jotka vaikuttavat hänen tapaansa suhtautua ympäristöönsä. Nämä tarpeet ovat omaehtoinen päteminen (competence), ryhmään kuuluminen (relatedness) ja autonomia eli itsemäärääminen (autonomy). Motivaatio nähdään jatkumona, joka voi vaihdella täydellisestä haluttomuudesta toimia passiiviseen myöntyvyyteen ja edelleen henkilökohtaiseen, täysin sisäiseen toiminnan ohjaamiseen. Mitä enemmän toimintaan liittyvät päätökset perustuvat henkilön omiin arvoihin ja valintoihin, sitä sisäisemmin motivoitunutta toiminta myös on.

Osaaminen – Taituruus

Kun työntekijä koettelee omia rajojaan, jopa stressaavalla tasolla, hänen osaamisensa kehittyy ja motivaatio pysyy yllä. Liian helpot työtehtävät vähentävät motivaatiota ja kaventavat osaamista. Esimiehen tehtävä on antaa työtehtäviä, jotka vaativat jatkuvaa henkilökohtaista kasvamista, käymistä säännöllisesti oman mukavuusalueen ulkopuolella, jopa stressitasolle saakka. Samalla pitää varmistaa, että organisaatio tarjoaa riittävän tuen ja tilan kasvamiselle. Vaativampien työtehtävien antaminen ei tarkoita, että työntekijät selviävät yhä hankalimmista työtehtävistä yksin. Se tarkoittaa yrityskulttuuria, joka kannustaa ponnistelemiseen, sallii virheiden teon ja nostaa koko tiimin tuloksen keskiöön.

Autonomia – Sisäinen ja ulkoinen itsenäisyys

Autonomia johtaa yleensä parhaaseen suoritukseen. Kun ihmiset saavat itse olla päättämässä tavoitteistaan sekä tavastaan päästä niihin, he löytävät parhaat ja luovimmat ratkaisut. Johtajan tehtävä on oikeastaan vain valita sopivimmat henkilöt ja varmistaa sen jälkeen, että heillä on riittävät mahdollisuudet ja rauha tehdä työnsä hyvin. Kun työpaikalle lisätään autonomiaa, edistetään luovuutta, innovointia ja ongelmanratkaisukykyä.

Osallisuus suurempaan tarkoitukseen – Päämäärä, tekemisen merkityksellisyys, yhteen kuuluvuus

Motivoimisen ylin taso saavutetaan löytämällä organisaatioon yhteinen päämäärä ja tarkoitus. Kun kokee olevansa osana itseään suurempaa tarkoitusta, saa draivia selviytyä hyvinkin haastavista tilanteista. Ihmisillä on sisäsyntyinen halu toimia hyvin ja nähdä työmme todellinen jälki. Kun ihmisten annetaan kertoa omista henkilökohtaisista intohimoistaan, löytyy usein myös jotakin yrityksen toimintaan siirrettävissä olevaa.

Ja kun yritys miettii todellista merkitystään ja sitä, miten jättää oman jälkensä maailmaan, ei työkään ei enää tunnu pelkästään työltä vaan liittymiseltä johonkin merkittävään. Ihmisten henkilökohtainen ongelmanratkaisuhalukkuus ja -kyvykkyys lisääntyy, kun näkee yksityiskohtien sijaan laajemman tarkoituksen. Tällöin jokainen osaa mitoittaa omat tarpeensa palvelemaan yhteistä tavoitetta.

Mitä tästä voi oppia – ja mitä sitten?

Rahalla, asemalla tai muilla ulkoisilla kannustimilla motivointi ei riitä, kun halutaan mennä vauhdilla eteenpäin. Motivoitunut, itseohjautuva ja jokaisen yksilön omista motivaationlähteistä kumpuava organisaatio pystyy valloittamaan maailman.

Desin ja Ryanin teoria on hyvä, ja jokainen varmasti allekirjoittaa edellä olevan, mutta teoria on vielä suhteellisen abstraktilla tasolla. Se ei myöskään sellaisenaan selitä sitä, miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat. Ja jos rahalla motivoimien ei ole oikea keino, niin mikä on? Se on sitä, että merkityksellisyyden lisäksi ihmisiä johdetaan heidän omista motivaation lähteistään käsin. Näin tekee parhaimmillaan couchaava johtaja. Joskus kuitenkin, etenkin isojen tiimien kanssa, ihmisten henkilökohtaisten motiivien kartoittaminen ja syvällinen tutustuminen vie pitkän aikaa. Tähän löytyy ainakin yksi mahdollinen vastaus. Lue lisää.


Herättikö tämä sinussa ajatuksia? Ota minuun yhteyttä puhelimitse 050-3725411 tai sähköpostilla.

Myyntivalmennus_Johtoryhmävalmennus_Miisa Helenius

Olen Miisa Helenius, yksinyrittäjä, valmentaja ja erilaistaja. Olen erikoistunut auttamaan haastavaa B to B -ratkaisumyyntiä tekevien yritysten johtajia kasvattamaan yrityksistään toimialansa parhaita toimijoita.

Jos harkitset yhteistyötä kanssani, sinun kannattaa ensin lukea tarinani. En kerro tarinaani siksi, että sinun olisi jotenkin tarpeellista tietää työhistoriani. Kerron sen siksi, että ymmärtäisit miltä pohjalta olen muodostanut mielipiteeni johtamisesta, asiakasviestinnästä, myynnistä, markkinoinnista, palvelujenkehittämisestä ja valmentamisesta.

Valmennus on investointi. Eikä pelkästään rahallinen. Se vie organisaatiosi aikaa ja on pois muusta tekemisestä. Minulle on tärkeää, että valmennuksen ostajana pystyt luottamaan siihen, että toteuttamani valmennus synnyttää konkreettisia tuloksia. Paras tapa varmistua tästä on, että osallistut ilmaiseen sparraustapaamiseeni. Lupaan, että en tuhlaa tapaamisessa aikaasi vaan tulet saamaan  arvokasta tietoa siitä, miten voit kehittää johtamista, asiakasviestintää ja myyntitoimintaa.

Lue lisää ja varaa aika sparraustapaamiseen!

”Tarinalla tulosta!

Minulla on unelma ja tavoite saada maailman tunnetuimman 500 brändin listalle pari suomalaisyritystä. Uskon, että se onnistuu kun suomalaiset yritykset uskaltavat erottua kilpailusta, kirkastavat erilaistavan näkemyksellisen myyntitarinan ja vievät sen käytäntöön keskusteluina, joita käyvät asiakkaittensa kanssa.” – Miisa Helenius


Tags:

About the Author

Paras tarina, kerrottuna parhaalla tavalla, voittaa aina.