1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterin nimi: Pointvenue Oy Ltd – Asiakasrekisteri

Yrityksen nimi: Pointvenue Oy Ltd

Yrityksen postiosoite: c/o Miisa Helenius, Rajametsäntie 19-21 F

Yrityksen postinumero: 00620

Yrityksen postitoimipaikka: Helsinki

Yrityksen Y-tunnus: 2567974-2

Sähköposti rekisterikyselyille: info(a)pointvenue.com

 

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Nimi: Miisa Helenius

Sähköposti: miisa.helenius(a)pointvenue.com

Puhelinnumero, josta tavoittaa arkisin 9-16: +358(0)50 372 5411

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Pointvenue Oy Ltd:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelun ylläpitämistä ja tiedottamista varten. Pointvenue voi käyttää henkilötunnuksia luottotietojen ja osoitetietojen tarkistamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää tilastollisiin ja Pointvenuen palvelun kehittämistarkoituksiin. (Henkilötietolaki 2.luku, 6 §)

4. Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät ja näihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Pointvenue Oy Ltd:n asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröityessään Pointvenuen tapahtumiin, jotka ovat sähköpostitse yhteydessä Pointvenuen edustajan kanssa tai jotka tapaavat Pointvenuen edustajan ja luovuttavat tietonsa Pointvenuen edustajalle. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot.

Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös Pointvenuen yritysasiakkaitten henkilötietorekistereitä, Väestötietojärjestelmää sekä markkinointikohderyhmän muodostamiseksi edellisen lisäksi myös muuta yleistä rekisteriä. Asiakkaista voidaan tallentaa nimi ja syntymäaika, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, matkapuhelinoperaattoritiedot, tieto ammatista, tunnistetiedot, kuten salasana ja käyttäjätunnus, palvelun käytön päättymistiedot sekä kiinnostustiedot markkinoinnin profilointiin sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä taikka käyttäjien henkilökohtaisia käyttötietoja, asiakastietoja tai henkilötietoja.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.