Vaikuta omaan ja alaistesi onnistumiseen

Rahalla, asemalla tai muilla ulkoisilla kannustimilla motivointi ei riitä, kun halutaan mennä vauhdilla eteenpäin. Motivoitunut, itseohjautuva ja jokaisen yksilön omista motivaationlähteistä kumpuava organisaatio pystyy valloittamaan maailman.

Mitä sinun tulisi tietää motivaatiosta?

 • On olemassa 51 erillistä tutkimusta, joiden tuloksen mukaan rahalla palkitseminen on huono tapa motivoida – se voi jopa johtaa negatiivisiin tuloksiin kokonaistuottavuudessa.
 • Motivoitunut ja innostunut henkilö voi saada aikaiseksi satakertaisen tuloksen verrattuna ei motivoituneeseen.
 • Motivaatio ei ole kuitenkaan mikään energiapiikki, joka saadaan yllättäen jostain, jotta saadaan tehtyä lisää – Motivaatiota on se, että tehdään asioista menettämättä energiaa. Kun tekee motivoivia asioista niistä saa energiaa.
 • On olemassa yksi tieteelliseen tutkimukseen perustuva työkalu, jolla voidaan mitata henkilöiden yksilöllisiä tarpeita ja motivaation lähteitä.

Useimmat motivaatioteoriat eivät kuitenkaan selitä sitä miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat.

Jos rahalla motivoimien ei ole oikea keino, niin mikä on?

Se, että ihmisiä johdetaan heidän omista motivaation lähteistään käsin. Näin tekee parhaimmillaan motivoiva ja valmentava johtaja. Joskus kuitenkin, etenkin isojen tiimien kanssa, ihmisten henkilökohtaisten motiivien kartoittaminen ja syvällinen tutustuminen vie pitkän ajan. Tähän löytyy ainakin yksi mahdollinen vastaus RMP-motivaatioprofiilista.

 • Kun kunkin yksilölliset motiivit tunnetaan, kaikilla on mahdollisuus tulla johdetuksi sillä tavoin, kuin HE itse haluavat tulla johdetuiksi.
 • Kun kukin tiimin jäsen tuntee toistensa perusmotiivit, he ymmärtävät ja hyväksyvät paremmin, MIKSI toiset käyttäytyvät tietyllä tavalla. Tiimin sisäinen luottamus paranee.
 • Kun ihmiset saavat tehdä useammin töitä ja tehtäviä, jotka heitä oikeasti motivoivat, saat monta kertaa parempia suorituksia.
 • Kun tunnet paremmin itsesi, sinun on helpompi ymmärtää muita – jopa asiakkaita!

Suorituskykyä ja menestystä yksilöllisen motivaation avulla

Useimmat paljon käytetyt käsitykset ihmisten motivaatiosta eivät perustu tieteellisesti luotettavaan tutkimukseen. Vuonna 1995 psykologian professori Steven Reiss tiimeineen Ohio State yliopistosta aloittivat laajan empiirisen tutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä perustarpeet tekevät elämästämme mielekkään. Tiimi sai selville, että on olemassa 16 perustarvetta, jotka ohjaavat lähes kaikkea toimintaamme. Tutkimusta on sen jälkeen jatkettu ja nyt RMP testin on tehnyt jo sadattuhannet ihmiset ympäri maailmaa.

Perustarpeiden alkuperä

Elämän perustarpeet ovat vahvasti geneettisesti määriteltyjä. Tämä tarkoittaa sitä, että emme voi tietoisesti valita niitä, vaan ne ilmenevät automaattisesti. Jokainen 16 elämän perustarpeesta, jotka Steven Reissin tiimi löysi, ovat yhteisiä ihmislajille. Yhdeksän perustarvetta löytyvät myös eläinkunnasta. Voidaan väittää, että näillä tarpeilla on eloonjäämisen kannalta merkitystä luonnossa ja siksi evoluutionaatista merkittävyyttä.

Tiedätkö miten alaisesi haluavat tulla johdetuksi?

Vaikka kaikilla on kutakin 16 perustarvetta, yksilöt ovat hyvin erilaisia siinä, kuinka vahva kukin tarve on. 16 perustarvetta tekevät meistä yksilöitä. Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen motiivihierarkiansa. Se, miten koemme perusmotiivit verrattuna siihen, miten muut ne kokevat, liittyy siihen, mikä on suhteemme muihin ihmisiin ja heidän suhteensa meihin. Koska muut kokevat tarpeet eri lailla, olemme taipuvaisia ymmärtämään toisia väärin esimerkiksi sen suhteen, mikä on heidän suhteensa valtaan, sosiaalisuuteen, riippumattomuuteen tai stressiin. Steven Reiss kutsuu tätä ilmiötä termillä ”self-hugging”, omien tarpeiden yliarvostaminen. Ei siis ole oikein johtaa muita kuten itse haluaa tulla johdetuksi, vaan kuten he haluavat tulla johdetuksi.

REISS MOTIVAATIOPROFIILI (RMP)

Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) on tieteellisesti validi standardoitu arviointi siitä, mikä ihmistä motivoi. Se paljastaa, kuka olet, mikä sinua motivoi, mitkä ovat syvimmät arvosi ja miten todennäköisesti käyttäydyt eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.

 • Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) on 128-väittämän itseanalyysinä tehtävä kyselytyökalu.
 • Verkkopohjainen ja helposti hallinnoitavissa internetin kautta.
 • Kyselyn täyttäminen kestää 15-30 minuuttia.
 • Välittömät tulokset: havainnollinen kuva 16 motiivista ja henkilökohtainen raportti.
 • Palautekeskustelu sertifoidun RMP-valmentajan kanssa.

Lue lisää Vinssi – Motivaation kohotus -valmennuksesta. Valmennus on tarkoitettu erityisesti johto- ja myyntitiimeille, mutta on räätälöitävissä lähes minkä vaan tiimin motivaation kohottamiseen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Tiesitkö tämän motivaatiosta ja palkitsemisesta?
Työssä tylsistyminen on yleisempää kuin luullaan