X

Latest News

Miksi visuaalinen tarinankerronta toimii paremmin kuin PowerPoint?


”Kuva on vaikuttavampi kuin tuhat sanaa” on tunnettu ja tiedetty fakta. Kun konsepti, metodi tai prosessi on esitetään kuvina, se jää paremmin mieleen kuin pelkin sanoin esitettynä.

Kuvan vaikuttavuusefektin mukaan kuva vaikuttaa muistamiseen kuusi kertaa paremmin pelkkään tekstiin verrattuna. Entä minkälaiset kuvat toimivat parhaiten? Onko olemassa tietynlaisia kuvia, jotka toteuttavat kuvan vaikuttavuusefektiä paremmin kuin muut?

Professori Jack Tormala, Standford University Graduate School of Business:stä, testasi fläppiatauluvisualisointeja verrattuna perinteisempään tapaan eli PowerPoint esitysten käyttöön. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia voiko visuaalinen tarinankerronta ja erityisesti fläppitauluvisualisointi (eng. whitebording) voimistaa esityksen vaikutusta ja muistettavuutta. Mittareina käytettiin esityksen sitouttavuutta, miellyttävyyttä ja uskottavuutta sekä – erityisen kriittisesti – muistettavuutta ja vaikuttavuutta.

Tormala tutkimusryhmineen totesi vahvan tilastollisen eron visuaalisen tarinankerronnan hyväksi ja PowerPoint esitysten häviöksi usealla mittarilla.

Tutkimukseen osallistui 351 iältään keskimäärin 34-vuotiasta henkilöä. Tutkimus toteutettiin on-line -metodilla. Osallistujat, jaettiin kolmeen ryhmään ja he katsoivat kolme erilaista videoitua esitystä, joissa kaikissa puheosuus oli täsmälleen sama. Visuaalista tarinankerrontaa kuvaavalla videolla kuvat piirrettiin käsin fläppitaululle. Perinteisessä PowerPoint esityksessä oli ranskalaisin viivoin esitettyä tekstiä sekä kuvia. Kolmannessa ”Zen”-tyyppisessä erityksessä oli vain muutama avainsana ja miellyttävä vertauskuvallinen valokuva. Kahta viimeistä käytettiin kuvaamaan perinteistä tapaa, joilla myynti- ja yritysesityksiä pidetään nykyään.

Vaikka kaikissa esityksissä jaettiin yleisölle täsmälleen sama sanallinen informaatio, tutkimus osoitti, että visuaalinen tarinankerronta fläppitaulumetodilla löi perinteisen PowerPoint esityksen ja ns Zen –esityksen monella eri mittarilla.

Sitouttavuus – Verrattuna perinteisiin esityksiin visuaalinen tarinan kerronta oli koehenkilöiden mukaan mielenkiintoisempi. He sanoivat kiinnittäneensä enemmän huomiota esityksen sisältöön ja miettineensä syvällisemmin sen sisältöä. Visuaalinen tarinankerronta oli keskimäärin 9% sitouttavampi, siinä missä perinteisillä menetelmillä ei ollut tieteellisesti merkittävää poikkeavuutta toisiinsa verrattuna.

Uskottavuus – Osallistujat kokivat fläppitauluesityksen luotettavammaksi. Lukijat kokivat myös, että sen esittäjä oli luotettavampi (vaikka esitysten esittäjä ja esityksen puhe osuus oli jokaisessa esityksessä täysin sama!). Esityksen luotettavuus verrattuna perinteisiin menetelmiin oli 8% korkeampi.

Esityksen laatu – Koehenkilöt kokivat fläppitauluesityksen n 8% selkeämmäksi, helpommaksi ymmärtää sekä miellyttävämmäksi kuin perinteiset esitysmuodot.

Muistaminen – Mitattaessa esityksen sisällön muistamista esityksen jälkeen, koehenkilöt pystyivät muistamaan huomattavasti tarkemmin esityksen sisällön fläppitaulumenetelmällä kuin perinteisillä esitysmetodeilla. Muistettavien asioiden määrä nousi fläppitaulumenetelmällä tehdyssä esityksessä noin 16% verrattuna sekä PowerPoint- että Zen –metodilla pidettyyn esitykseen.

Kun kuvan vaikuttavuusefektin mukaan muistamme viestin, jossa on kuva, 65% paremmin kuin pelkän puheen, muistamme yksinkertaisen fläppitaululle piirretyn kuvan vielä paremmin. Tutkimuksen tulokset osoittavat selkeän edun visuaalisen tarinan kerronnan ja erityisesti fläppitauluvisualisointien käyttämisessä.

Visuaalinen tarinankerronta jää mieleen!

Yritysten – etenkin myynti- ja markkinointijohtajien – kannattaa ottaa fläppitaulutekniikka ja visuaalinen tarinankerronta osaksi myynti- ja markkinointistrategiaansa parantaakseen asiakaskeskusteluiden laatua, lisätäkseen liikevaihtoa ja parantaakseen yrityksensä tulosta.Herättikö tämä sinussa ajatuksia? Ota minuun yhteyttä puhelimitse 050-3725411 tai sähköpostilla.Myyntivalmennus_Johtoryhmävalmennus_Miisa Helenius

Olen Miisa Helenius, yksinyrittäjä, valmentaja ja erilaistaja. Olen erikoistunut auttamaan haastavaa B to B -ratkaisumyyntiä tekevien yritysten johtajia kasvattamaan yrityksistään toimialansa parhaita toimijoita.

Valmennus on investointi. Minulle on tärkeää, että valmennuksen ostajana pystyt luottamaan siihen, että toteuttamani valmennus synnyttää konkreettisia tuloksia. Paras tapa varmistua tästä on, että osallistut ilmaiseen sparraustapaamiseeni. Lupaan, että en tuhlaa tapaamisessa aikaasi vaan tulet saamaan  arvokasta tietoa siitä, miten voit kehittää asiakasviestintää ja myyntitoimintaa.

Lue lisää ja varaa aika sparraustapaamiseen!

”Tarinalla tulosta!

Minulla on unelma ja tavoite saada maailman tunnetuimman 500 brändin listalle pari suomalaisyritystä. Uskon, että se onnistuu kun suomalaiset yritykset uskaltavat erottua kilpailusta, kirkastavat erilaistavan näkemyksellisen myyntitarinan ja vievät sen käytäntöön keskusteluina, joita käyvät asiakkaittensa kanssa.” – Miisa Helenius

Tags:

About the Author

Paras tarina, kerrottuna parhaalla tavalla, voittaa aina.